Betaling 

Geen enkele koopwaar zal worden afgeleverd, indien LSDC Franchising het bedrag van de bestelling niet heeft ontvangen. De producten blijven eigendom van LSDC Franchising en dit tot aan de volledige betaling van de prijs. Het totale bedrag is opeisbaar bij de bestelling. Het totale bedrag vermeldt de prijs van het volledige artikel + de kost van de transportkosten.

Opdat een reservering van een workshop of product zou worden gevalideerd, moet deze betaald worden. De betaling gebeurt via de beveiligde site www.ingenico.com, die de tussenpersoon is van de Belgische en internationale financiële operatoren. Vanaf de ontvangst van de betaling zal u een bevestiging per e-mail worden gestuurd. De aanvaarde betalingswijzen zijn: -Bancontact, Maestro, Visa, Bankoverschrijving -cadeaukaart of cadeacheque Les Secrets du Chef

Indien de enige betaalwijze een betaling per bankkaart is, gebeurt de definitieve validatie van de bestelling vanaf de volledige betaling (behoudens bijzondere bepalingen) daarvan. LSDC Franchising garandeert dat de betaling beveiligd is door S.S.L. (Secure Socket Layer)-encryptie om alle gegevens die verband houden met het betalingsmiddel zo efficiënt mogelijk te beschermen. LSDC werkt samen met Ingenico voor de on-linebetalingen.

De koper kan betalen per bankoverschrijving, maar dit vóór de levering van de goederen. Geen enkele koopwaar zal worden geleverd, indien LSDC Franchising niet het bedrag van de bestelling heeft ontvangen. De betalingen per bankoverschrijving moeten worden gedaan op onze volgende bankrekening met mededeling van uw bestellingsnummer: Begunstigde / Bank / IBAN / BIC rekeningnummer BE32 3631 5175 2702

De koper moet alle invorderingskosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, betalen waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden forfaitair vastgelegd op een bedrag gelijk aan 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van 120€. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt onmiddellijk en van rechtswege het saldo van alle andere facturen, vervallen of niet, opeisbaar. Elke betwisting van een factuur moet plaatsvinden binnen de 8 dagen naar haar ontvangst.

Om zijn bestelling te betalen, beschikt de koper naar zijn keuze over alle betalingswijzen die zijn beoogd in het bestellingsproces en voorgesteld op de site van de firma. Hij waarborgt aan de firma dat hij beschikt over de eventueel noodzakelijke toelatingen om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken bij de validatie van de bestelling.

Wij bewaren geen gegevens betreffende bankkaarten van onze klanten als gevolg van een betaling.

Factuur

Een factuur wordt opgemaakt voor elke bestelling op onze website. Deze wordt ingevoegd in het pakket, met de koopwaar. Voor de ondernemingen moet het BTW-nummer correct worden meegedeeld, opdat de factuur zou kunnen worden uitgeschreven. Indien u vragen heeft betreffende uw factuur, gelieve een e-mail te sturen naar onze klantendienst: info@lessecretsduchef.be