Wettelijke vermeldingen

U bent momenteel verbonden met de website http://www.lessecretsduchef.be die wordt uitgegeven door de firma LSDC Franchising.

VENNOOTSCHAP / HANDELSNAAM

- LSDC Franchising bvba - BTW-nummer : BE 0842.155.978 - Commerciële naam : Les Secrets du Chef - Zetel : Grand Place, 23 bus 402 - 1348 Louvain-la-Neuve - RPR Nijvel - Tel : 010 24 79 34 - contact e-mail : info@lessecretsduchef.be - IBAN : BE32 3631 5175 2702

INTELLECTUELE EIGENDOM / AUTEURSRECHTEN

- De benaming en het logo Les Secrets du Chef zijn gedeponeerde handelsmerken waarvoor LSDC Franchising beschikt over wettelijke gebruikslicenties. Elke reproductie, gebruik en/of wijziging die daarvan zou worden gemaakt/gedaan zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van LSDC Franchising kan daarvan de vervalsing vormen.

- De modellen van tekeningen, foto’s, beelden, teksten, al dan niet met geluid geanimeerde sequenties, en andere documentatie weergegeven op de huidige website zijn voorwerpen van industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en zijn, naargelang het geval, eigendom van LSDC Franchising of derden die LSDC Franchising beperkt heeft toegelaten om ze te gebruiken. In dit verband zijn elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling, en/of transformatie, gedeeltelijk of volledig, of overdracht op een andere (web)site verboden.

- LSDC Franchising laat enkel de reproductie toe van uitreksels van haar artikelen via de RSS-stromen aanwezig op haar websites. Elke reproductie van een gedeeltelijke of volledige content van de website is verboden, welke ook de vorm is (reproductie, overlapping, verspreiding, technieken van "inline linking" en "framing"...). De rechtstreekse links gelegd naar downloadbare bestanden (welke ook hun formaat is) aanwezig op onze (web)site zijn eveneens verboden.

- Indien u een link wenst te leggen met onze (web)site, en vóór elk implementering daarvan, gelieve LSDC Franchising te contacteren.

- De aanwezige teksten afkomstig van externe bronnen worden gereproduceerd met het impliciete of expliciete akkoord van hun respectievelijke auteurs. In dit opzicht wordt melding gemaakt op de website van respectievelijke bronnen en auteurs.

De uitgever verbindt zich ertoe om alle wetten na te leven betreffende de implementering en acticiteit van een Website.

HYPERLINKS

De creatie van hyperlinks naar de website http://www.lessecretsduchef.be is onderworpen aan het voorafgaandelijke akkoord van de directeur van de publicatie. De hyperlinks die worden gelegd in de richting van andere (web)sites vanaf http://www.lessecretsduchef.be stellen geenszins de firma LSDC Franchising aansprakelijk, namelijk wat betreft de inhoud van deze sites, maar eveneens betreffende de technische risico’s.

De website http://www.lessecretsduchef.be is een portaalsite die toegang geeft tot andere (web)sites die hun eigen toegangs-en gebruiksregels kunnen hebben die moeten worden geraadpleegd en nageleefd.

De inhouden van de sites die werden gepubliceerd door LSDC Franchising werden uitgewerkt met de grootste zorg. In dit opzicht wordt daarop geen enkele onwettige, noch beledigende inhoud verspreid. Bovendien vertonen zij geen enkel kenmerk dat zou kunnen worden beschouwd "misleidende reclame".

RECLAME OP DE SITES

Reclame kan worden aangeboden op onze sites. Deze kan afkomstig zijn van externe bronnen (derde platformen van lidmaatschapbeheer, Google® advertenties..) of beheerd worden door onze eigen reclameregie. LSDC Franchising kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de reclame die afkomstig is van externe bronnen.

WAARSCHUWING

Er wordt eraan herinnerd dat het briefgeheim niet wordt gewaarborgd op het Internet en dat elke gebruiker alle gepaste maatregelen moet nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen de besmetting van eventuele virussen die de ronde doen op het Internet.

BELEID VAN VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBESCHERMING

De informatie waarop u beslag gelegd heeft op de site van Les Secrets du Chef kan worden geregistreerd voor haar exclusieve verwerking door LSDC Franchising (aanleg van een gegevensbank voor contacten en facturatie). U beschikt over een recht van toegang, wijziging, rechtzetting en schrapping betreffende de gegevens verzameld op deze website. Om dit recht uit te oefenen, richt uw tot de sitebeheerder, per brief op het volgende adres : LSDC Franchising Grand Place 23 bus 402 1348 – Louvain-la-Neuve, België Of per e-mail : info@lessecretsduchef.be

Modaliteiten van uitoefening van het recht van toegang (een recht dat niet ter plaatse kan worden uitgeoefend)

Alvorens u persoonsgegevens te sturen, vragen wij u een bewijs te leveren van uw identiteit. Indien u niet in staat bent uw identiteit te bewijzen, behouden wij ons het recht voor om te weigeren u de persoonsgegevens te sturen die u aanbelangen. Uw verzoek zal worden ingewilligd binnen een maximale termijn van 45 dagen, onder het voorbehoud van het niet-onrechtmatige karakter daarvan. Een forfaitaire som die niet meer mag bedragen dan de som die overeenstemt met de reproductie van documenten kan u worden gefactureerd ingevolge uw verzoek. U kunt uw persoonsgegevens kosteloos laten rechtzetten of verwijderen. Uw verzoek zal worden ingewilligd binnen een maximumtermijn van 30 dagen.

HOSTING

Al onze (web)sites worden gehost op de servers van de firma : OVH.

KLANTENDIENST

De klantendienst van LSDC Franchising is enkel per e-mail te bereiken, op het adres info@lessecretsduchef.be, of per telefoon op +32 (0) 10 24 79 34 tijdens de volgende dienstregeling: van maandag tot vrijdag van 9h00 tot 18h00.

CONTACTEN

U kunt ons contacteren op het adres info@lessecretsduchef.be voor elk verzoek om inlichtingen, of per telefoon op +32 (0) 10 24 79 34 van maandag tot vrijdag van 9h tot 13h30 en van 14h30 tot 18h.

Download onze wettelijke vermeldingen